Bảng Giá Mini ERP

Pack

Loại cơ bản

Tiểu chuẩn

Tùy chỉnh

Chuyên nghiệp

Recommended for:
Những ứng dụng đơn giản
×
All apps but Inventory, Manufacturing, Accounting
Ứng dụng nâng cao ,
Nhập dữ liệu
×
Inventory, Manufacturing, Accounting
Ứng dụng nâng cao ,
Nhập dữ liệu,
Tùy chỉnh
×
Inventory, Manufacturing, Accounting
Ứng dụng nâng cao ,
Nhập dữ liệu,
Tùy chỉnh
×
Inventory, Manufacturing, Accounting
Dedicated Consultant
25 giờ 50 giờ 100 giờ 200 giờ
Quản lý dự án
Hỗ trợ Email + Điện thoại
Đào tạo & Huấn luyện
Cấu hình
Hỗ trợ nhập dữ liệu
Tư vấn tại chỗ *
App Customization **
Tùy chỉnh (Biểu mẫu, Báo cáo, Quy trình công việc)
Phát triển
Returning Customers
$1,150.00 USD $2,240.00 USD $4,000.00 USD $8,000.00 USD
Những khách hàng mới (15%) ***
$977.50 USD $1,904.00 USD $3,400.00 USD $6,800.00 USD

Hỏi đáp?

Nếu câu trả lời cho câu hỏi của bạn không có trên trang này, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Gói Success bao gồm gói dịch vụ cao cấp với một chuyên gia tư vấn tận tình. Trong giai đoạn thực hiện, bạn sẽ có Một quản lý dự án Odoo được chỉ định để phân tích các yêu cầu của bạn và định cấu hình Ứng dụng Odoo theo nhu cầu của bạn. Chuyên gia tư vấn cũng sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng Ứng dụng Odoo, hướng dẫn cách bạn có thể sử dụng các chức năng và tính năng của Odoo để phát triển doanh nghiệp của mình. Anh ấy / Cô ấy cũng sẽ tùy chỉnh các ứng dụng Odoo của bạn với điều kiện bạn đã chọn cho 'Ứng dụng tùy chỉnh' mà bạn đã chọn. Dựa trên các ứng dụng và số lượng ứng dụng tùy chỉnh bạn đã chọn trên trang giá cả, một gói sẽ được chọn trước để phù hợp nhất với số giờ thông thường cần thiết để bắt đầu sử dụng Odoo thành công. Các chuyên gia tư vấn của chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để giúp bạn bắt đầu với Odoo trong thời gian đó.