Đổi trả dịch vụ

Mọi vấn đề về sự cố dẫn đến việc dịch vụ không thể tiếp tục sẽ được Mini ERP Online thương thảo với Quý khách hàng để đưa ra chính sách tối ưu nhất cho cả hai bên. Tuy nhiên, Mini ERP Online luôn cam kết về chất lượng dịch vụ bảo vệ quyền lợi cao nhất của khách hàng.

Mini ERP Online có quyền ngưng cung cấp dịch vụ mà không hoàn lại bất kỳ một chi phí nào trong các trường hợp sau:

• Khách hàng sử dụng hệ thống vào bất kỳ mục đích/hình thức nào vi phạm pháp luật Việt Nam, đặt biệt về vấn đề bản quyền phần mềm…

• Khách hàng gửi, tạo liên kết hoặc trung chuyển cho các dữ liệu mang tính chất bất hợp pháp, đe doạ, lừa dối, thù hằn, xuyên tạc, nói xấu, tục tĩu, khiêu dâm, xúc phạm… hay các hình thức bị pháp luật Việt Nam ngăn cấm khác dưới bất kỳ cách thức nào.

• Khách hàng lưu trữ, truyền bá các dữ liệu nào mà cấu thành hoặc khuyến khích các hình thức phạm tội; hoặc các dữ liệu mang tính vi phạm luật sáng chế, nhãn hiệu, quyền thiết kế, bản quyền hay bất kỳ quyền sỡ hữu trí tuệ hoặc các quyền hạn của bất kỳ cá nhân nào.

• Khách hàng sử dụng hệ thống để phá hoại một chủ thể khác.

• Khách hàng sử dụng các chương trình có khả năng làm tắc nghẽn hoặc đình trệ hệ thống, như gây cạn kiệt tài nguyên hệ thống, làm quá tải bộ vi xử lý và bộ nhớ.

• Khách hàng sử dụng hệ thống hoặc tài khoản của mình để xâm nhập trái phép vào hệ thống khác hoặc gây ảnh hưởng đến khách hàng khác của Mini ERP Online.

Tin liên quan
Bảo mật thông tin

Bảo mật thông tin

Ngày 12, tháng 11, 2019
Bảo hành

Bảo hành

Ngày 12, tháng 11, 2019
Thanh toán

Thanh toán

Ngày 12, tháng 11, 2019
Thỏa thuận sử dụng

Thỏa thuận sử dụng

Ngày 12, tháng 11, 2019