Helpdesk

Mô-đun Helpdesk (Hỗ trợ khách hàng) của Mini ERP cho phép doanh nghiệp quản lý tất cả các ticker được gửi bởi các khách hàng thông qua nhiều phương tiện khác nhau.

Quản lý Ticker

ứng dụng Helpdesk Mini ERP

Quản lý bán hàng và bộ phận trợ giúp trong một hệ thống duy nhất để đồng nghiệp của bạn có quyền truy cập vào dữ liệu họ cần cho công việc.

Ticker được quản lý trong Mini ERP sẽ không bị lãng quên và bạn luôn có thể theo dõi quá trình ngay cả khi mất nhiều thời gian hơn để giải quyết vấn đề.

 

Tạo Ticker mới đơn giản

Tại giao diện Helpdesk, doanh nghiệp có thể tạo mới Ticker dễ dàng với đầy đủ thông tin như chủ đề Ticker, tên khách hàng cần được hỗ trợ, Email khách hàng,... và đặc biệt là Ticker này sẽ phân công cho ai giải quyết vấn đề về yêu cầu của khách hàng.

Tùy chọn mức độ ưu tiên Ticker nhằm phục vụ khách hàng một cách nhanh chóng và làm hài lòng khách hàng.

Tạo mới ticker helpdesk Mini ERP

 

Ngoài ra, doanh nghiệp có thể chuyển hướng một địa chỉ email trung tâm (ví dụ: info@ hoặc sales@), chèn một biểu mẫu vào trang web của bạn hoặc tích hợp Helpdesk của bạn với hệ thống duy nhất của bạn. Thông qua đó, bạn sẽ nhận được thông báo về Ticker mới để bạn có thể bắt đầu trình tự theo dõi và phân công nhiệm vụ. Hãy để khách hàng của bạn gửi vấn đề của họ trên một kênh họ thích.