Invoicing

Ứng dụng Invoicing (Hóa đơn) cho phép doanh nghiệp quản lý thêm, sửa, xóa và theo dõi hàng hóa, khách hàng, nhà phân phối. Và theo dõi một số thông tin khách hàng như địa chỉ, tên công ty, địa chỉ công ty, số điện thoại, mã số thuế.... Sử dụng ứng dụng Invoicing của Mini ERP Online chúng tôi để gia tăng tính chuyên nghiệp cũng như tính bảo mật thông tin cho phía doanh nghiệp.

invoicing

Các lợi ích mà Invoicing mang lại

Tạo hóa đơn dễ dàng hơn

Tạo và gửi hóa đơn chuyên nghiệp và thanh toán trực tuyến. Mini ERP Online sẽ tự động tích hợp với các ứng dụng khác để thanh toán tự động dựa trên hoạt động của bạn.

Gửi hóa đơn không mất nhiều công sức

Gửi hoá đơn trực tiếp cho khách hàng của bạn trong một nhấp chuột. Hoá đơn được tự động đính kèm vào email như là một tập tin PDF.

Thanh toán nhanh hơn

Được thanh toán trực tuyến với dịch vụ xử lý thanh toán paypal hoặc các phương thức khác. Thoát khỏi sự mệt mỏi vì phải liên tục nhắc nhở các khoản nợ của khách hàng. Đơn giản chỉ cần cài đặt và tự động hóa theo dõi để được thanh toán một cách nhanh chóng.