Timesheets

ứng dụng timesheets Mini ERP

Ứng dụng Timesheets cho phép doanh nghiệp quản lý hoạt động và nguồn nhân lực của mình bằng cách ghi chép và xác nhận các bảng chấm công (timesheet) & Có/Vắng một cách dễ dàng. Mô-đun Timesheets cung cấp một giao diện cho phép doanh nghiệp không những quản lý được sự Có/Vắng (Vào/Ra) mà còn còn quản lý cả các bảng chấm công theo kỳ. Hạng mục chấm công được tạo hàng ngày bởi mỗi nhân viên.

Chấm công cuối kỳ - các nhân viên xác nhận bảng chấm công của họ và quản lý phải phê duyệt các bảng chấm công này. Doanh nghiệp có thể tùy ý thiết lập các chu kỳ chấm công theo hàng tuần hoặc hàng tháng bởi vì các chu kỳ được định nghĩa theo Form thông tin của doanh nghiệp.